Lubaczów
Cmentarz komunalny w Lubaczowie

język angielski język polskiKONTAKT


Biuro Obsługi Cmentarzy
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31

37-600 Lubaczów


tel.: 16.632.90.95

mail: cmentarze@mzgkim.lubaczow.pl